Możliwość montażu wyłącznie od czoła profilu.

Frexo