Blokada umożliwiająca przesunięcie transportowanego towaru/kuwety w wyniku dostawienia wózka lub innej konstrukcji.