ELEMENTY MOCUJĄCE:

do półki z profilu 30
AR3591 + AR6030 + 2 x AR3380 + 2 x AR6011

do profilu nośnego

dla profili z serii 40 z rowkiem [8]:
2 x AR3466 + 2 x AR3395 + 2 x AR6007

dla profili z serii 40, 45 z rowkiem [10]:
2 x AR3466 + 2 x AR3398 + 2 x AR6007