ELEMENTY MOCUJĄCE:

do półki z profilu 30
AR3591 + AR6030 + 2 x AR3380 + 2 x podkładka ø 8 mm

do profilu nośnego

dla profili z serii 30:
2 x AR3535 + 2 x AR3392 + 2 x podkładka ø 6 mm

dla profili z serii 40 : 
2 x AR3466 + 2 x AR3395 + 2 x podkładka ø 6 mm

dla profili z serii 45 [8]:
2 x AR3466 + 2 x AR3395 + 2 x podkładka ø 6 mm

dla profili z serii 45 [10]:
2 x AR3466 + 2 x AR3398 + 2 x podkładka ø 6 mm