Minimalna ilość zakupu: sztanga (3060 mm) z jednoczesnym zachowaniem możliwości docięcia na wymiar.